Visie

In een samenleving waarin bijna alles aan verandering onderhevig is, is het van belang elke nieuwe taak, opdracht of vraag opnieuw te definiëren, ook ten aanzien van werkplekken en werkomgeving. De omgevingscontext in relatie tot de gebruiker en beschouwer zal in toenemende mate de creativiteit en productiviteit van mensen beïnvloeden. Ons bureau tracht gebouwen en gebouw-omgevingen te maken die in kunnen spelen op de toekomstige veranderingen en een positieve bijdrage zullen leveren aan het welbehagen van mensen.